Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia maeyi 2017 vana vita, Gmail, aendroyid, Chrome, Google Play saha sitiyam sardaha kriyakari parisilakayan biliyana ek masayak ve. nisa Android vala vivrta svabhavaya, tevana parsaviya vaedasatahan velerdapolavala gananavak Android sardaha pavatina, ekko Google Play Store samarga naevgata kirimata ida nodena yam upamga sardaha adesakayak saepayimata, nisa velardasaela Google Play hi idiripat kala nohaeki bava ayadumpat laba pratipatti ullamghanaya kirim, ho venat hetu nisa. aemesan Appstore, GetJar, saha SlideMe mema tevana parsava gabada udaharana aetulat kara aeta. F-droyid tavat vikalpa, velardapola pamanak eya nidahas ha vivrta mulasra balapatraya yatate beda aeti bava ayadumpat laba gaenimata utsaha karayi. aendroyid mrdukamga samvardhana nava yedum aendroyid meheyum paddhatiya sardaha nirmanaya karana lada mema kriyavaliya ve. ayadumpat samanyayen aendroyid mrdukamga samvardhana kattalayak bhavita java kramalekhana bhasava vardhanaya, namut venat samvardhana parisarayak da laba gata haekiya. aendroyid mrdukamga samvardhana kattalayak samvardhana mevalam pulul aetulat ve. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia meva dibagar, pustakala, QEMU, pralekhanaya, adarsa ketaya, ha adarsana mata padanam vu jamgama durakathanaye projekt aetulat ve. daenata sahayogaya samvardhana vedika pasuva linaks (onaema navina tama desktop pariganakaya sardaha linaks beda haerima), maek OS X meheyum paddhatiya 10.5.8 ho pasuva, saha vindos 7 dhavanaya pariganaka aetulat ho. 2015 martu vana vita, me SDK aendroyid ma mata laba gata nohaeki ya, namut, visesita aendroyid mrdukamga bhavita kara mrdukamga samvardhanaya haeki ya. 2014 avasan vana turu ema nila vasayen sahaya ekabaddha samvardhana parisarayak eklips aendroyid samvardhana mevalam hodama vidiya tamayi bhavita IntelliJ IDEA IDE (siyalu samskarana) sampurnayenma ramuven pitata aendroyid samvardhana sahaya, saha NetBeans IDE da plaginaya haraha aendroyid samvardhana sardaha sahaya dakvayi. namut viya 2015 vana vita, aendroyid sabdagara, gugal visin karana lada ha IntelliJ visin tallu, nila IDE ya; kese vetat, samvardhakayin an aya bhavita kirimata nidahasa aeti, namut eya paehaedili ADT nila nila aendroyid IDE lesa aendroyid sabdagara pilibarda avadhanaya yomu kirimata 2015 avasanaye sita nosalaka harinu aeti bava gugal viya. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

About

Blogger dari Jakarta-ID, yang ingin berbagi dan mencari peluang usaha lewat sebuah blog di http://suksesi.mypressonline.com.

Tagged with: , ,
Posted in 01Review