Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Individuaalse kindlustatud isiku kohustused voivad olla mitmes vormis, nagu Premium: Summa, mille kindlustusvotja voi tema sponsor (nt tooandja) maksab tervisekaardile, et osta tervisekaitset. Mahaarvatav: summa, mille kindlustatu peab maksma tasku enne, kui tervisekindlustusandja maksab oma osa. Naiteks voivad kindlustusvotjad tasuda aastas 500 USA dollarit mahaarvatava summa, enne kui tervishoiuteenuse osutaja katab tervisekindlustusandja. Enne kindlustatule mahaarvamist saab kindlustusandja maksma hoolduse eest, voib ta votta mitmeid arsti kulastusi voi retsepti. Peale selle ei kohalda enamikku poliitikat arsti kulastuste ja ettekirjutuste eest maha arvata. Kaasrahastamine: summa, mida kindlustatud isik peab maksma tasku enne, kui kindlustusandja maksab kindlale kulastusele voi teenusele. Naiteks voib kindlustatud isik maksma arsti kulastuse eest 45-dollarist kaasmakset voi saada retsepti. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Kaasrahastamine tuleb tasuda iga konkreetse teenuse saamise korral. Coinsurance: kaaskindlustus on kindlasummalise fikseeritud summa maksmine (lisaks kaasmaksukulu) voi selle lisamine kindlustusvotja kogukulude protsendi ulatuses. Naiteks voib liige maksma 20% ulatuses operatsiooni maksumusest koos kaasmaksuga, samal ajal kui kindlustusselts maksab ulejaanud 80%. Kui kaaskindlustuse ulempiir on piiratud, voib kindlustusvotja tulla vaga vahe voi palju, soltuvalt nende saadud teenuste tegelikest kuludest. Erandid: pole koiki teenuseid holmatud. Kindlustatutelt eeldatakse uldjuhul tasu mitteteenivate teenuste taielikku maksmist oma taskutest. Katvuse piirid: Moned tervisekindlustuspoliisid maksavad tervishoiuteenuste eest vaid teatud dollari suuruse summa ulatuses. Kindlustatu voib eeldada, et ta maksab mis tahes tasusid, mis uletavad terviseplaani maksimaalse makse kindla teenuse eest. Lisaks on kindlustusettevotete skeemidel iga-aastane voi eluiga holmav maksimum. Nendel juhtudel peatab tervisekava makse, kui nad saavad huvitise maksimumi, ja kindlustusvotja peab maksma koik ulejaanud kulud. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

About

Blogger dari Jakarta-ID, yang ingin berbagi dan mencari peluang usaha lewat sebuah blog di http://suksesi.mypressonline.com.

Tagged with: , ,
Posted in 01Review